Realizacja projektu badawczego

Dobiegły końca prace badawcze mające na celu wprowadzenie na rynek nowego ekranu akustycznego. Projekt pn. "Realizacja badań trwałości i wytrzymałości oraz certyfikacja innowacyjnego produktu w postaci żelbetowego ekranu przeciwdźwiękowego dla firmy Prefa Sp. z o.o." zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Usługa B+R wykonana została przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Celem projektu było uzyskanie wyników badań potwierdzających trwałość i wytrzymałość produktu oraz certyfikacja wyrobu umożliwiająca wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania do obrotu. Wartość projektu to 59 040 zł, w tym wysokość dofinansowania funduszy unijnych to 43 200 zł.

Realizacja projektu badawczego

Dobiegły końca prace badawcze mające na celu wprowadzenie na rynek nowego ekranu akustycznego. Projekt pn. "Realizacja badań akustycznych skuteczności innowacyjnego produktu w postaci żelbetowego ekranu przeciwdźwiękowego dla firmy Prefa Sp. z o.o." zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Usługa B+R wykonana została przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Celem projektu było uzyskanie wyników badań potwierdzających skuteczność akustyczną produktu w postaci żelbetowego niskiego ekranu przeciwdźwiekowego.Wartość projektu to 60 270 zł, w tym wysokość dofinansowania funduszy unijnych to 39 200 zł.

Łódź – ul. Narutowicza

Na początku września 2018 roku MPK-Łódź Sp. z o.o. zakończył przebudowę torowiska w ramach zadnia: Remont torowiska tramwajowego w ul. Narutowicza. Firma Prefa dostarczyła prefabrykowane płyty tramwajowe zastosowane w systemie blokowo-zalewowym BZ na łącznej długości 1520 mtp.

Sosnowiec – zamówienie na dostawę systemu RZ

04.09.2018 otrzymaliśmy zlecenie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych oraz zestawu żywic Premiks dla dalszej części inwestycji Sosnowiec ul. Mariacka. System rowkowo-zalewowy RZ wykorzystany zostanie do przebudowy torowiska o długości 158 mtp.

Kraków ul. Bieńczycka

Kolejny przejazd wykonany w systemie rowkowo-zalewowym RZ. Tym razem firma TOR-KRAK Spółka z o.o. wykonała przejazd o długości 57 mtp w Krakowie na ul. Bieńczyckiej. Wykorzystano prefabrykowane płyty Prefa, w których do mocowania szyny w kanałach użyto żywic Premiks.

MPK-Łódź – referencje dla systemu blokowo-zalewowego BZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy pozytywne opinie eksploatacyjne od MPK Łódź, dotyczące systemu blokowo-zalewowego BZ. W związku z realizacją przez MPK- Łódź Spółka z o.o. projektu pn. "Remont torowiska w ulicach Kopernika i Gdańska" Prefa dostarczyła prefabrykowane płyty oraz zestaw żywic Premiks do sprężystego mocowania szyn wykorzystane na odcinku o długości 1675 mtp. Treść pisma przedstawiamy w załączniku.

Sosnowiec ul. Mariacka

Nowy produkt firmy Prefa w postaci prefabrykowanych płyt VRZC, mających zastosowanie dla torowiska zielonego, został zabudowany przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Robót Kolejowych TOR-KRAK w ramach zadania „Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu”. Oprócz płyt dla torowiska zielonego Prefa dostarczy również płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ. Łączna długość torowiska w obydwu systemach wyniesie 1600 mtp.

Katowice ul. Ceglana

Kolejny przejazd na Śląsku wykonany w systemie rowkowo-zalewowym RZ. Tym razem firma Dabud Sp. z o.o. wykonała przejazd w Katowicach na ul. Ceglanej o długości 31 mtp . Wykorzystano prefabrykowane płyty Prefa, w których do mocowania szyny w kanałach użyto żywic Premiks.

Tramwaje Warszawskie – referencje dla systemu rowkowo-zalewowego RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy referencje wystawione przez Tramwaje Warszawskie, dotyczące przejazdów wykonanych w systemie rowkowo-zalewowym RZ o łącznej długości 230 mtp. Przejazdy Starzyńskiego # Namysłowska, W. Andersa # Świętojerska, Al. Krakowska # Hynka wyremontowane zostały w 2016 roku przy użyciu prefabrykowanych płyt tramwajowych Prefa oraz zestawu syntetycznych żywic Premiks. Treść pisma przedstawiamy w załączniku.

MPK Częstochowa – referencje dla systemu rowkowo-zalewowego RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy pozytywne opinie eksploatacyjne od MPK Częstochowa, dotyczące przejazdu drogowo-tramwajowego wykonanego w systemie rowkowo-zalewowym RZ, przy użyciu prefabrykowanych płyt tramwajowych Prefa oraz zestawu syntetycznych żywic Premiks. Remont przejazdu przy ul. Kiedrzyńskiej wykonany został w 2014 roku. Treść pisma przedstawiamy w załączniku.