Ekrany akustyczne typu EKA

Torowiska tramwajowe

Ekrany akustyczne

Nietypowe wyroby betonowe

Informacja ogólna o systemie

Wypełnieniami ekranu dźwiękochłonnego typu EKA są:

  • betonowe panele dźwiękochłonne EKA, będące elementami ochrony przeciwdźwiękowej
  • betonowe belki podwalinowe BP, stanowiące podporę dla ułożonych powyżej paneli dźwiękochłonnych EKA

Panel EKA to żelbetowa płyta, stanowiąca element nośny wypełnienia, oraz zintegrowana z nią na etapie produkcji warstwa tłumiąca ze zrębkobetonu (drewnobetonu). Wyrób ten, wg normy PN-EN 1793-1, charakteryzuje się wysokimi parametrami akustycznymi - pochłanialnością dźwięku w klasie A3 (8dB) oraz izolacyjnością dźwiękową w klasie B3 (41 dB).

Belka podwalinowa BP jest elementem konstrukcyjnym, podpierającym ułożone między słupami panele EKA. Z uwagi na swój nietypowy charakter (różne długości, wysokości i stopień zbrojenia wynikający z projektowanych obciążeń) wykonywana jest każdorazowo w oparciu o rysunek z projektu wykonawczego ekranu dźwiękochłonnego. W związku z tym może być z powodzeniem stosowana także w ekranach akustycznych z innym wypełnieniem np. z zieloną ścianą, aluminium etc.

Przeznaczenie i zakres stosowania

Panele EKA i belki podwalinowe BP przeznaczone są do budowy wolnostojących ekranów przeciwdźwiękowych w zakresie:

  • dróg publicznych, bez ograniczeń
  • obiektów inżynierskich, bez ograniczeń
  • lotnisk cywilnych, z ograniczeniem do miejsc postoju
  • obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra, bez ograniczeń
  • budowli kolejowych, bez ograniczeń

Zalety i korzyści wynikające z zastosowania ekranów akustycznych typu EKA

ZALETY
KORZYŚCI
1

Wysoka efektywność tłumienia dźwięków
  • Ochrona ludzi i zwierząt przed szkodliwością i dyskomfortem hałasu
2

Wieloletnia trwałość konstrukcji
  • Brak konieczności częstych napraw lub wymiany zniszczonych wypełnień
  • Niższy koszt produktu w całym okresie użytkowania
3

Odporność ogniowa w klasie A1 wg PN-EN 13501-1.
  • Bezpieczeństwo użytkowania
  • Brak konieczności napraw lub wymiany nadpalonych wypełnień
4

Wykonywanie warstwy tłumiącej razem z płytą nośną, duża powierzchnia prefabrykatów
  • Estetyczna, jednolita forma warstwy tłumiącej
  • Brak konieczności pracochłonnego mocowania warstwy tłumiącej do płyt nośnych przez Wykonawcę ekranu
  • Krótszy czas montażu wypełnień
5

Możliwość malowania paneli przez Producenta
  • Brak konieczności malowania w warunkach budowy
  • Krótszy czas budowy ekranu
  • Gwarancja producenta również na powłokę malarską
6

Wykonanie z materiałów nieatrakcyjnych w aspekcie kradzieży
  • Brak konieczności napraw lub odtworzenia wypełnień

Certyfikaty

Nasza oferta

W naszej ofercie do ekranów dźwiękochłonnych znajdziecie Państwo betonowe panele EKA jak i belki podwalinowe – zarówno do ekranów typu EKA jak i z innym wypełnieniem akustycznym. W razie dalszych pytań zapraszamy uprzejmie do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Realizacje z zastosowaniem paneli EKA i belek BP