Płyta do torowiska zielonego

Oferta firmy Prefa Sp. z o.o. została poszerzona o rozwiązanie mające zastosowanie dla torowiska zielonego. Prefabrykowane płyty VRZC wykorzystane zostaną w w ramach zadania „Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu”.