MPK Częstochowa – referencje dla systemu rowkowo-zalewowego RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy pozytywne opinie eksploatacyjne od MPK Częstochowa, dotyczące przejazdu drogowo-tramwajowego wykonanego w systemie rowkowo-zalewowym RZ, przy użyciu prefabrykowanych płyt tramwajowych Prefa oraz zestawu syntetycznych żywic Premiks. Remont przejazdu przy ul. Kiedrzyńskiej wykonany został w 2014 roku. Treść pisma przedstawiamy w załączniku.