Przejazd na ulicy Kościuszkowców w Krakowie

W dniach 25-26.11.2017 podczas zamknięcia weekendowego wykonany został przejazd tramwajowy na ul. Kościuszkowców w Krakowie. Remont wykonany został w systemie rowkowo-zalewowym RZ, przy wykorzystaniu zestawu żywic Premiks. Dostarczone materiały Premiks zostały pozytywnie zaopiniowane przez wykonawcę.