Zabrze ul. Wolności – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować,że 22.12.2022 otrzymaliśmy od Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki” – Etap I: Podetap A: odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do ul. Wolności 203-205 –zadanie nr 8.2”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 1203 mtp.

Poznań – Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od firmy ZUE S.A. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 157 mtp.

Bytom-Stroszek- zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego DABUD Sp. z o.o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek” – zadanie nr 7.5”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 584 mtp.

Świętochłowice ul. Katowicka

W dniu 06.12.2022 otrzymaliśmy zamówienie od firmy SPAW-TOR Sp. z o.o. Sp. K. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej” – zadanie nr 5.2,". Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do budowy torowiska o długości 715 mtp.

Zabrze ul. Wolności – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od Firmy "NJN" Damian Kłosek na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Floriana (Browaru) do granicy z Rudą Śląską” – zadanie nr 8.3, ”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 705 mtp.

Łódź ul. Przybyszewskiego – umowa na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy z Budomal Rafał Leśniak Sp. z o. o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 1543 mtp.

Kraków KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od SPAW-TOR Sp. z o.o. Sp. K. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową.” . Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do budowy torowiska o długości 910 mtp.

Kraków KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od KZN Rail Sp. z o.o. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową.” . Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do budowy torowiska o długości 1390 mtp.

Bytom ul. Piekarska – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od KZN Rail Sp. z o.o. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu” - zadanie nr 7.3" Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 1130 mtp.

Szczecin ul. Kolumba, Al. Powstańców Wielkopolskich – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od firmy ZUE S.A. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 220 mtp.