Realizacja projektu badawczego

Dobiegły końca prace badawcze mające na celu zbadanie alternatywnych metod zbrojenia prefabrykowanych płyt betonowych. Projekt pn. "Realizacja badań przydatności innowacyjnych metod zbrojenia betonu do
zbrojenia betonowych prefabrykowanych płyt tramwajowych systemu PREFA wraz z wdrożeniem do produkcji" zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Usługa B+R wykonana została przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Wartość projektu to 228 780 zł, w tym wysokość dofinansowania funduszy unijnych to 158 100 zł.


Zabrze ul. Wolności – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować,że 22.12.2022 otrzymaliśmy od Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki” – Etap I: Podetap A: odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do ul. Wolności 203-205 –zadanie nr 8.2”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 1203 mtp.

Poznań – Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od firmy ZUE S.A. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 157 mtp.