Bytom-Stroszek- zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego DABUD Sp. z o.o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek” – zadanie nr 7.5”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 584 mtp.