Realizacja projektu badawczego

Dobiegły końca prace badawcze mające na celu zbadanie alternatywnych metod zbrojenia prefabrykowanych płyt betonowych. Projekt pn. "Realizacja badań przydatności innowacyjnych metod zbrojenia betonu do
zbrojenia betonowych prefabrykowanych płyt tramwajowych systemu PREFA wraz z wdrożeniem do produkcji" zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Usługa B+R wykonana została przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Wartość projektu to 228 780 zł, w tym wysokość dofinansowania funduszy unijnych to 158 100 zł.


Zabrze ul. Wolności – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować,że 22.12.2022 otrzymaliśmy od Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki” – Etap I: Podetap A: odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do ul. Wolności 203-205 –zadanie nr 8.2”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 1203 mtp.

Poznań – Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od firmy ZUE S.A. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 157 mtp.

Bytom-Stroszek- zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego DABUD Sp. z o.o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek” – zadanie nr 7.5”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 584 mtp.

Świętochłowice ul. Katowicka

W dniu 06.12.2022 otrzymaliśmy zamówienie od firmy SPAW-TOR Sp. z o.o. Sp. K. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej” – zadanie nr 5.2,". Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do budowy torowiska o długości 715 mtp.

Zabrze ul. Wolności – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od Firmy "NJN" Damian Kłosek na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Floriana (Browaru) do granicy z Rudą Śląską” – zadanie nr 8.3, ”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 705 mtp.

Łódź ul. Przybyszewskiego – umowa na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy z Budomal Rafał Leśniak Sp. z o. o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 1543 mtp.

Kraków KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od SPAW-TOR Sp. z o.o. Sp. K. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową.” . Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do budowy torowiska o długości 910 mtp.

Kraków KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od KZN Rail Sp. z o.o. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową.” . Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do budowy torowiska o długości 1390 mtp.