Poznań ul. Św. Marcin- zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od TORMEL Sp. z o.o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Rozbudowa fragmentu ulicy św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową” (zakres 4) oraz ,,Rozbudowa fragmentu ulicy św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” (zakres 2.1) w ramach projektu ,,Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa w Poznaniu”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 582 mtp.

Chorzów Al. BoWiD- zamówienie na dostawę kompletu materiałów w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od Firmy "NJN" Kłosek Damian na dostawę kompletu materiałów w systemie RZ w ramach zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie Al. BoWiD”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 362 mtp. Ponadto zamówienie obejmuje dostawę ponad 17 ton zestawu żywic syntetycznych Premiks, które wykorzystane zostaną do mocowania szyn oraz do wypełnienia szczelin międzypłytowych

Wrocław Mosty Pomorskie- zamówienie na dostawę płyt w systemie BZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu kolejnego zamówienia od PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa Mostów Pomorskich wraz z przebudową ciepłociągu we Wrocławiu”. Nasze płyty w systemie blokowo-zalewowym BZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 431 mtp.

Pabianice – umowa na dostawę płyt w systemie BZ

Miło nam poinformować o zawarciu umowy z firmą PROGREG Infracity Sp. z o.o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów" Nasze płyty w systemie blokowo-zalewowym BZ wykorzystane zostaną do budowy torowiska o długości 5352 mtp.

Sosnowiec ul. Gen. W. Andersa – umowa na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy z z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, - ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 445 mtp.

Wrocław ul. Złotoryjska

Kolejna inwestycja we Wrocławiu wykonana w systemie rowkowo-zalewowym RZ. Tym razem ZSiZ zakończył remont ul. Złotoryjskiej, wykorzystujac m.in prefabrykowane płyty Prefa na przejeździe o długości 54 mtp.
Nasze wyroby spotkały się z pozytywnym odbiorem Zamawiającego: – Na przejeździe trwa układanie nowych, równych i solidnych betonowych płyt, na których wkrótce spoczną szyny– mówi rzecznik prasowy MPK, Bartosz Naskręski.
Żródło: https://mpk.wroc.pl/remont-mimo-prac-archeologicznych-mpk-kontynuuje-roboty-na-zlotoryjskiej

Zawarcie umowy na dostawę zrębkobetonowych paneli dźwiękochłonnych EKA

Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach zawarliśmy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym GOMIBUD Sp. z o.o umowę na dostawę naszych prefabrykowanych, zrębkobetonowych paneli dźwiękochłonnych EKA. Przedmiotowa umowa powiązana jest z budową ekranów dźwiękochłonnych w zadaniu pt. „Remont ekranu akustycznego zlokalizowanego na terenie PPO "Balice" od km 400+049 do km 400+600 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice –Kraków”
Szacowana w umowie ilość paneli EKA wynosi 1 900 m2.

Sosnowiec – linia do os. Zagórze

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od KZN Rail Sp. z o.o. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1." Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do budowy torowiska o długości 120 mtp.

Szczecin- pl. Żołnierza

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od firmy ZUE S.A. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)” Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 562 mtp.