Ruda Śląska ul. Goduli – umowa na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy z z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej". Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 911 mtp.

Ruda Śląska ul. Chrobrego

Kolejny przejazd na Śląsku wykonany w systemie rowkowo-zalewowym RZ. Tym razem PPHU DABUD wykonało przejazd w Rudzie Śląskiej na ul. Chrobrego o długości 41 mtp . Wykorzystano prefabrykowane płyty Prefa, w których do mocowania szyny w kanałach użyto żywic Premiks.

Zmiana w Zarządzie Spółki

W dniu 20.02.2020 roku, na mocy uchwały nr 2020-02-20/2, Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Prefa sp. z o.o. powołało nowego członka zarządu w osobie Pana Łukasza Boisse, dotychczasowego Dyrektora wykonawczego, który objął również stanowisko Wiceprezesa zarządu.

Podpisanie umowy na “Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie PREFA sp. z o.o.”

21.01.2020 podpisana została umowa między Prefa sp.z o.o. a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie Projektu: "Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie PREFA sp. z o.o." w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczecin Szarych Szeregów – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

13.01.2020 otrzymaliśmy od firmy ZUE S.A. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz na pl. Szarych Szeregów" Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do wykonania przejazdu.

Ruda Śląska ul. Niedurnego

Kolejny przejazd na Śląsku wykonany w systemie rowkowo-zalewowym RZ. Tym razem Tor-Serwis Sp.z o.o. wykonała przejazd w Rudzie Śląskiej na ul. Niedurnego o długości 22 mtp . Wykorzystano prefabrykowane płyty Prefa, w których do mocowania szyny w kanałach użyto żywic Premiks.

Świętochłowice dzielnica Zgoda

Kolejne przejazdy na Śląsku wykonany w systemie rowkowo-zalewowym RZ. Tym razem PPHU DABUD Sp. z o.o. wykonała przejazdy w Świętochłowicach na dzielnicy Zgoda o długości 88 mtp . Wykorzystano prefabrykowane płyty Prefa, w których do mocowania szyny w kanałach użyto żywic Premiks.

Przejazd na Aleji Pokoju w Krakowie

Kolejny przejazd wykonany w systemie rowkowo-zalewowym RZ. Tym razem firma ZUE S.A. wykonała przejazd o długości 33 mtp w Krakowie na Al. Pokoju. Wykorzystano prefabrykowane płyty Prefa, w których do mocowania szyny w kanałach użyto żywic Premiks.

Płyty specjalne – PPO A4 Balice

Płyty specjalne prefabrykowane dla Stalexport-Autostrada Małopolska S.A, wykonane wg projektu Prefy zostały zamontowane na Punkcie Poboru Opłat A4 w Balicach. W prefabrykaty wbudowano pętlę indukcyjną oraz elementy systemu detektorów kół. Zastosowanie elementów prefabrykowanych przy pracach remontowych znacznie skróciło czas wyłączenia z użytkowania newralgicznego punktu na autostradzie.