Szczecin ul. Kolumba, Al. Powstańców Wielkopolskich – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od firmy ZUE S.A. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 220 mtp.

Łódź ul Wojska Polskiego- zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od Torpol S.A. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 1045 mtp.

Zabrze Mikulczyce – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od Firmy "NJN" Damian Kłosek na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego łącznie z pętlą” – zadanie nr 15”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 1437 mtp.

Sosnowiec ul. Małachowskiego – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZB

W dniu 05.01.2022 r. otrzymaliśmy zamówienie od SILESIA INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Przebudowa układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Stanisława Małachowskiego w Sosnowcu". Prefabrykowane płyty Prefa z kostką granitową VRZB, wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 200 mtp.

Poznań ul. Św. Marcin- zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od TORMEL Sp. z o.o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Rozbudowa fragmentu ulicy św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową” (zakres 4) oraz ,,Rozbudowa fragmentu ulicy św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” (zakres 2.1) w ramach projektu ,,Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa w Poznaniu”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 582 mtp.

Chorzów Al. BoWiD- zamówienie na dostawę kompletu materiałów w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od Firmy "NJN" Damian Kłosek na dostawę kompletu materiałów w systemie RZ w ramach zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie Al. BoWiD”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 362 mtp. Ponadto zamówienie obejmuje dostawę ponad 17 ton zestawu żywic syntetycznych Premiks, które wykorzystane zostaną do mocowania szyn oraz do wypełnienia szczelin międzypłytowych

Wrocław Mosty Pomorskie- zamówienie na dostawę płyt w systemie BZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu kolejnego zamówienia od PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa Mostów Pomorskich wraz z przebudową ciepłociągu we Wrocławiu”. Nasze płyty w systemie blokowo-zalewowym BZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 431 mtp.

Pabianice – umowa na dostawę płyt w systemie BZ

Miło nam poinformować o zawarciu umowy z firmą PROGREG Infracity Sp. z o.o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów" Nasze płyty w systemie blokowo-zalewowym BZ wykorzystane zostaną do budowy torowiska o długości 5352 mtp.

Sosnowiec ul. Gen. W. Andersa – umowa na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy z z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, - ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 445 mtp.