Chorzów ul. 3 Maja – umowa na dostawę płyt w systemie RZ

W dniu 07.09.2020 podpisana została umowa z SILESIA INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie". Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 3360 mtp.