Łódź ul Wojska Polskiego- zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować o otrzymaniu zamówienia od Torpol S.A. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 1045 mtp.