System blokowo – kształtowy BX


Notice: Undefined variable: sub_menu_style in /home/prefa10/domains/prefa.pl/public_html/wp-content/plugins/shortcode-menu/shortcode-menu.php on line 192

Notice: Undefined variable: submenu_anchor_color_style in /home/prefa10/domains/prefa.pl/public_html/wp-content/plugins/shortcode-menu/shortcode-menu.php on line 195

Notice: Undefined variable: submenu_anchor_hover_color_style in /home/prefa10/domains/prefa.pl/public_html/wp-content/plugins/shortcode-menu/shortcode-menu.php on line 196

Notice: Undefined variable: sub_menu_style in /home/prefa10/domains/prefa.pl/public_html/wp-content/plugins/shortcode-menu/shortcode-menu.php on line 192

Notice: Undefined variable: submenu_anchor_color_style in /home/prefa10/domains/prefa.pl/public_html/wp-content/plugins/shortcode-menu/shortcode-menu.php on line 195

Notice: Undefined variable: submenu_anchor_hover_color_style in /home/prefa10/domains/prefa.pl/public_html/wp-content/plugins/shortcode-menu/shortcode-menu.php on line 196

Torowiska tramwajowe

Ekrany akustyczne

Nietypowe wyroby betonowe

Informacja ogólna o systemie

System blokowo-kształtowy (w skrócie system BX) jest nowoczesną nawierzchnią bezpodsypkową przeznaczoną do torowisk tramwajowych wspólnych z jezdnią czyli tzw. nawierzchnią torowo-drogową. Rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o umożliwieniu łatwego demontażu i ponownego montażu szyn, niezbędnego w sytuacji pęknięcia szyny lub jej zużycia eksploatacyjnego.

--

System składa się z czterech głównych elementów:

 • prefabrykowanych płyt tramwajowych:

  - torowych – służących do zamocowania w nich szyn
  - międzytorowych – służących do wypełniania przestrzeni międzytorzy
 • szyn tramwajowych typu 60R2
 • profili gumowych otulających szyny
 • szybkotwardniejącego betonu cementowego, mocującego szyny i jednocześnie wypełniającego kanały szynowe

Przeznaczenie i zakres stosowania

Nawierzchnia ta przeznaczona jest do eksploatacji w:

 • torowiskach tramwajowych wbudowanych w ulice, bez ograniczenia co do długości torowiska
 • przejazdach tramwajowych
 • przejściach dla pieszych przez torowisko tramwajowe,
 • torowiskach tramwajowych na obiektach mostowych
 • konstrukcjach bezpodsypkowych metra

Konstrukcja nawierzchni wraz z odpowiednią podbudową pozwala na stworzenie torowisk tramwajowych, które mogą pracować obciążone ruchem w zakresie od KR1 do KR4 (kategorie ruchu drogowego wg Katalogu sztywnych nawierzchni drogowych, GDDKiA). Wymogi sztywności dla podbudowy w zależności od grubości nawierzchni podano w pliku Nawierzchnie torowo-drogowe - minimalna sztywność podbudowy.

System RP dopuszczony jest do stosowania bez ograniczeń na drogach publicznych i wewnętrznych oraz na obiektach inżynierskich.

Nie ma również ograniczeń w kontekście geometrii torowiska – z uwagi na szeroki typoszereg długości i szerokości płyt tramwajowych (szczegółowa informacja w Karcie technicznej) system stosuje się w liniach jednotorowych jak i wielotorowych, zarówno na odcinkach prostych jak i w łukach poziomych i pionowych o standardowych promieniach. W łukach poziomych o promieniach w zakresie 25m < R < 50m można zastosować, na specjalne życzenie, płyty torowe trapezowe zmniejszające średnią szerokość szczelin międzypłytowych.

Zalety i korzyści eksploatacyjne wynikające z zastosowania systemu BX

ZALETY
KORZYŚCI
1

Zmniejszenie poziomu drgań i hałasu propagowanych do otoczenia
 • Ochrona ludzi przed szkodliwością hałasu i dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
2

Wieloletnia trwałość betonowej nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Dłuższy okres eksploatacji torowiska tramwajowego
 • Brak dodatkowych kosztów i utrudnień związanych z częstymi remontami nawierzchni w trakcie
  eksploatacji
3

Możliwość wymiany szyn bez uszkodzenia prefabrykowanej nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Niższe koszty eksploatacji torowiska tramwajowego
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z prac budowlanych, zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
4

Zmniejszenie falistego zużycia szyn w trakcie eksploatacji
 • Dłuższy okres eksploatacji szyn
 • Wyższy komfort jazdy
 • Niższe koszty szlifowania szyn
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
5

Brak „mostków” wibracyjnych
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
6

Ograniczenie upływu prądów powrotnych
 • Ograniczenie korozji nawierzchni torowo-drogowej
 • Ograniczenie korozji infrastruktury stalowej (np. rur wodociągowych) położonej pod torowiskiem
7

Niewielka ilość koniecznych prac utrzymaniowych (kontrola i ew. uzupełnianie wypełnienia szczelin międzypłytowych, czyszczenie odpływów w płytach specjalnych)
 • Niskie koszty utrzymania,
 • Niewielka ilość utrudnień spowodowanych pracami utrzymaniowymi

Certyfikaty

Nasza oferta

W naszej ofercie dla systemu blokowo-kształtowego BX znajdziecie Państwo nw. składniki:

 • Prefabrykowane płyty tramwajowe – torowe VBX i międzytorowe VBm
 • Profile gumowe otulające szyny
 • Akcesoria do montażu szyn – klej, kliny i klipsy zaciskowe
 • Szybkotwardniejącą suchą mieszankę betonową Betap
 • Zestaw żywic Premiks do wypełnienia szczelin międzypłytowych, dylatacji w betonowym wypełnieniu kanałów szynowych oraz styku z główką szyny.

W razie dalszych pytań zapraszamy uprzejmie do kontaktu telefonicznego +48 12 282 67 50 lub mailowego biuro@prefa.pl.

Realizacje z zastosowaniem systemu blokowo-kształtowego (BX)