System rowkowo – zalewowy KZ

Informacja ogólna o systemie

System rowkowo-zalewowy KZ jest nawierzchnią bezpodsypkową przeznaczoną do torowisk tramwajowych wspólnych z jezdnią. Konstrukcja ta umożliwia przytwierdzenie szyn Vignole’a typu 49E1 w płytach torowo-drogowych. Produkt powstał z myślą o zlikwidowaniu uciążliwości i zmniejszeniu kosztów związanych ze zmianą typów szyn (49E1/60R2) w obrębie wielu przejazdów tramwajowych i przejść dla pieszych. System KZ stanowi połączenie dwóch rozwiązań:

 • prefabrykowanych, betonowych płyt tramwajowych
  • sprężystego, ciągłego mocowania szyn jezdnych w otulinie żywicznej

  --

  System składa się z czterech elementów:

  • prefabrykowanych płyt tramwajowych:
   o torowych – służących do zamocowania w nich szyn Vignole’a typu 49E1
   o międzytorowych – służących do wypełniania przestrzeni międzytorzy
  • szyn Vignole’a typu 49E1
  • wypełniających bloczków szynowych
  • otuliny żywicznej przytwierdzającej szynę oraz tłumiącej hałas i drgania

  Przeznaczenie i zakres stosowania

  Konstrukcja ta przeznaczona jest do eksploatacji w:

   • torowiskach tramwajowych wbudowanych w ulice, bez ograniczenia co do długości torowiska
   • przejazdach tramwajowych
   • przejściach dla pieszych przez torowisko tramwajowe
   • torowiskach tramwajowych na obiektach mostowych

   Konstrukcja nawierzchni wraz z odpowiednią podbudową pozwala na stworzenie torowisk tramwajowych, które mogą pracować obciążone ruchem w zakresie od KR1 do KR7 (kategorie ruchu drogowego wg Katalogu sztywnych nawierzchni drogowych, GDDKiA). Wymogi sztywności dla podbudowy w zależności od grubości nawierzchni podano tutaj .

   System KZ dopuszczony jest do stosowania bez ograniczeń na drogach publicznych i wewnętrznych oraz na obiektach inżynierskich.

   Rozwiązanie stosuje się w liniach jednotorowych jak i wielotorowych. Z uwagi na wytyczne stosowania w torowiskach tramwajowych szyn Vignole’a typu 49E1 system rowkowo-zalewowy KZ przeznaczony jest do torów leżących na prostej w planie i w łukach poziomych o promieniu większym od 150 m.

  Zalety i korzyści eksploatacyjne wynikające z zastosowania systemu KZ

  ZALETY
  KORZYŚCI
  1
  Zmniejszenie poziomu drgań i hałasu propagowanych do otoczenia
  • Ochrona ludzi przed szkodliwością hałasu i dyskomfortem odczuwania drgań
  • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
  2
  W torowiskach z szyną 49E1 możliwość zastosowania tego samego typu szyny w przejazdach tramwajowych i przejściach dla pieszych
  • Usunięcie utrudnień wykonawczych związanych ze stosowaniem dwóch typów szyn tramwajowych
  • Niższe koszty szyn i przytwierdzenia szyn
  3
  Możliwość niezwłocznego obciążenia torowiska tramwajowego ruchem pojazdów
  • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
  • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
  • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
  4
  Zmniejszenie falistego zużycia szyn w trakcie eksploatacji
  • Dłuższy okres eksploatacji szyn
  • Wyższy komfort jazdy
  • Niższe koszty szlifowania szyn
  • Ochrona ludzi przed dyskomfortem odczuwania drgań
  • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
  5
  Brak „mostków” wibracyjnych
  • Ochrona ludzi przed dyskomfortem drgań
  • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
  6
  Prosta i szybka technologia budowy nawierzchni torowiska tramwajowego
  • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
  • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
  • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
  7
  Ograniczenie upływu prądów powrotnych
  • Ograniczenie korozji nawierzchni torowo-drogowej
  • Ograniczenie korozji infrastruktury stalowej (np. rur wodociągowych) położonej pod torowiskiem
  8
  Niewielka ilość koniecznych prac utrzymaniowych (kontrola i ew. uzupełnianie wypełnienia szczelin międzypłytowych, czyszczenie odpływów w płytach specjalnych)
  • Niskie koszty utrzymania,
  • Niewielka ilość utrudnień spowodowanych pracami utrzymaniowymi
  KORZYŚCI

  Certyfikaty

  Nasza oferta

  W naszej ofercie dla systemu rowkowo-zalewowego RZ znajdziecie Państwo nw. składniki:

  1. Prefabrykowane płyty tramwajowe – torowe VKZ i międzytorowe VRm
  2. Bloczki szynowe betonowe, wypełniające komory łubkowe szyn 49E1
  3. Zestaw żywic Premiks do wykonania otuliny żywicznej przytwierdzającej szyny oraz wypełnienia szczelin międzypłytowych.

  W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mejlowego