System rowkowo – zalewowy KZ

System zalewowy z szyną 49E1 KZ

Informacja ogólna o systemie

System zalewowy KZ z szyną 49E1 jest nawierzchnią bezpodsypkową przeznaczoną do torowisk tramwajowych wspólnych z jezdnią. Konstrukcja ta umożliwia przytwierdzenie szyn Vignole’a typu 49E1 w płytach torowo-drogowych. Produkt powstał z myślą o zlikwidowaniu uciążliwości i zmniejszeniu kosztów związanych ze zmianą typów szyn (49E1/60R2) w obrębie wielu przejazdów tramwajowych i przejść dla pieszych.

 

System KZ stanowi połączenie dwóch rozwiązań:

 • prefabrykowanych, betonowych płyt tramwajowych
 • sprężystego, ciągłego mocowania szyn jezdnych w otulinie żywicznej

--

 

 

System składa się z czterech elementów:

 • prefabrykowanych płyt tramwajowych:
  o torowych – służących do zamocowania w nich szyn Vignole’a typu 49E1
  o międzytorowych – służących do wypełniania przestrzeni międzytorzy
 • szyn Vignole’a typu 49E1
 • betonowych bloczków przyszynowych wypełniających komory łubkowe szyn
 • otuliny żywicznej przytwierdzającej szynę oraz tłumiącej hałas i drgania

Przeznaczenie i zakres stosowania

Konstrukcja ta przeznaczona jest do eksploatacji w:

  • torowiskach tramwajowych wbudowanych w ulice, bez ograniczenia co do długości torowiska
  • przejazdach tramwajowych
  • przejściach dla pieszych przez torowisko tramwajowe
  • torowiskach tramwajowych na obiektach mostowych

  Konstrukcja nawierzchni wraz z odpowiednią podbudową pozwala na stworzenie torowisk tramwajowych, które mogą pracować obciążone ruchem w zakresie od KR1 do KR7 (kategorie ruchu drogowego wg Katalogu sztywnych nawierzchni drogowych, GDDKiA).

  System KZ dopuszczony jest do stosowania bez ograniczeń na drogach publicznych i wewnętrznych oraz na obiektach inżynierskich.

  Rozwiązanie stosuje się w liniach jednotorowych jak i wielotorowych. Z uwagi na wytyczne stosowania w torowiskach tramwajowych szyn Vignole’a typu 49E1 system rowkowo-zalewowy KZ przeznaczony jest do torów leżących na prostej w planie i w łukach poziomych o promieniu większym od 150 m.

Zalety i korzyści eksploatacyjne wynikające z zastosowania systemu KZ

ZALETY
KORZYŚCI
1
Zmniejszenie poziomu drgań i hałasu propagowanych do otoczenia
 • Ochrona ludzi przed szkodliwością hałasu i dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
2
W torowiskach z szyną 49E1 możliwość zastosowania tego samego typu szyny w przejazdach tramwajowych i przejściach dla pieszych
 • Usunięcie utrudnień wykonawczych związanych ze stosowaniem dwóch typów szyn tramwajowych
 • Niższe koszty szyn i przytwierdzenia szyn
3
Możliwość niezwłocznego obciążenia torowiska tramwajowego ruchem pojazdów
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
 • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
 • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
4
Zmniejszenie falistego zużycia szyn w trakcie eksploatacji
 • Dłuższy okres eksploatacji szyn
 • Wyższy komfort jazdy
 • Niższe koszty szlifowania szyn
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
5
Brak „mostków” wibracyjnych
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
6
Prosta i szybka technologia budowy nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
 • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
 • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
7
Ograniczenie upływu prądów powrotnych
 • Ograniczenie korozji nawierzchni torowo-drogowej
 • Ograniczenie korozji infrastruktury stalowej (np. rur wodociągowych) położonej pod torowiskiem
8
Niewielka ilość koniecznych prac utrzymaniowych (kontrola i ew. uzupełnianie wypełnienia szczelin międzypłytowych, czyszczenie odpływów w płytach specjalnych)
 • Niskie koszty utrzymania,
 • Niewielka ilość utrudnień spowodowanych pracami utrzymaniowymi

Certyfikaty

Nasza oferta

W naszej ofercie dla systemu rowkowo-zalewowego RZ znajdziecie Państwo nw. składniki:

 • Prefabrykowane płyty tramwajowe – torowe VKZ i międzytorowe VRm
 • Betonowe bloczki przyszynowe wypełniające komory łubkowe szyn 49E1
 • Zestaw żywic Premiks do wykonania otuliny żywicznej mocującej szyny oraz wypełniającej szczeliny międzypłytowe.

 

W razie dalszych pytań zapraszamy uprzejmie do kontaktu telefonicznego +48 12 282 67 50 lub mailowego biuro@prefa.pl