System rowkowo – trawersowy RT

Torowiska tramwajowe

Ekrany akustyczne

Nietypowe wyroby betonowe

Informacja ogólna o systemie

System rowkowo-trawersowy (w skrócie system RT) jest elementem nawierzchni tramwajowych wspólnych z jezdnią lub wydzielonych. Stanowi on podparcie i zamocowanie szyn oraz odpowiada za tłumienie hałasu i drgań.

--

System składa się z czterech elementów:

 • prefabrykowanych podkładów trawersowych tj. betonowych bloczków połączonych stalową kratownicą
 • szyn tramwajowych typu 60R2
 • profili gumowych otulających szyny
 • zespołów przytwierdzenia mechanicznego szyny tj. łapek, podkładek i wkrętów

Prefabrykowane podkłady trawersowe RT trwale utwierdza się w betonowej płycie podbudowy torowiska, wykonywanej in-situ, a sama nawierzchnia może zostać wykonana z różnych materiałów:

 • w przypadku torowiska wspólnego z jezdnią - betonu cementowego, asfaltobetonu, kostki brukowej
 • w przypadku torowiska wydzielonego – trawy naturalnej lub sztucznej

Przeznaczenie i zakres stosowania

Konstrukcja ta przeznaczona jest do eksploatacji w:

 • torowiskach tramwajowych wbudowanych w ulice, bez ograniczenia co do długości torowiska
 • przejazdach tramwajowych
 • przejściach dla pieszych przez torowisko tramwajowe
 • torowiskach tramwajowych na obiektach mostowych
 • konstrukcjach bezpodsypkowych metra

System RT dopuszczony jest do stosowania w torowiskach bez ograniczeń - stosuje się go w liniach jednotorowych jak i wielotorowych, zarówno na odcinkach prostych jak i w łukach poziomych i pionowych o standardowych promieniach.

Zalety i korzyści eksploatacyjne wynikające z zastosowania systemu RT

ZALETY
KORZYŚCI
1

Zmniejszenie poziomu drgań i hałasu propagowanych do otoczenia
 • Ochrona ludzi przed szkodliwością hałasu i dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
2

Montaż szyn na prefabrykowanych podkładach trawersowych
 • Większa szybkość montażu
 • Brak konieczności wiercenia otworów i wklejania kotew do mocowania szyn
3

Możliwość dokładnej regulacji szyn w pionie i poziomie
 • Większa szybkość montażu
 • Większa dokładność wykonania toru
4

Możliwość wykonania nawierzchni torowiska z różnych materiałów
 • Łatwość dopasowania konstrukcji torowiska do potrzeb lub otaczającej architektury

Certyfikaty

Nasza oferta

W naszej ofercie dla systemu rowkowo-przykręcanego RP znajdziecie Państwo nw. składniki:

 • Prefabrykowane podkłady trawersowe RT
 • Profile gumowe otulające szyny
 • Akcesoria do montażu gumowych profili – klej i klipsy zaciskowe
 • Zespoły przytwierdzenia mechanicznego szyny firmy Vossloh tj. łapki, podkładki i wkręty

W razie dalszych pytań zapraszamy uprzejmie do kontaktu telefonicznego +48 12 282 67 50 lub mailowego biuro@prefa.pl.