System rowkowo – zalewowy RZC

RZC - System rowkowo zalewowy - torowisko "zielone"

Informacja ogólna o systemie

System rowkowo-zalewowy w wersji RZC (w skrócie system RZC) jest nowoczesną nawierzchnią bezpodsypkową przeznaczoną do torowisk tramwajowych z zabudową roślinną.

System składa się z czterech elementów:

 • prefabrykowanych płyt tramwajowych torowych z nieckami – służących do zamocowania w nich szyn i posadzenia roślinności
 • szyn tramwajowych typu 60R2
 • wypełniających bloczków szynowych
 • otuliny żywicznej mocującej szynę oraz tłumiącej hałas i drgania
 • zabudowy torowiska wykonanej z humusu i wybranej roślinności

Przeznaczenie i zakres stosowania

Nawierzchnia ta przeznaczona jest do eksploatacji w torowiskach wydzielonych z jednoczesnym umożliwieniem ruchu wybranych pojazdów uprzywilejowanych o małych i średnich gabarytach. Ruch tych pojazdów możliwy jest dzięki utwardzonym pasom, zbudowanym z betonowych kanałów szynowych oraz z szyn i przytwierdzenia.

Zalety i korzyści eksploatacyjne wynikające z zastosowania systemu RZC

ZALETY
KORZYŚCI
1
Zmniejszenie poziomu drgań i hałasu propagowanych do otoczenia
 • Ochrona ludzi przed szkodliwością hałasu i dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
2
Więcej zieleni w mieście
 • Infrastruktura miejska przyjemniejsza dla mieszkańców
3
Możliwość niezwłocznego obciążenia torowiska tramwajowego ruchem pojazdów
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
 • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
 • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
4
Zmniejszenie falistego zużycia szyn w trakcie eksploatacji
 • Dłuższy okres eksploatacji szyn
 • Wyższy komfort jazdy
 • Niższe koszty szlifowania szyn
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
5
Brak „mostków” wibracyjnych
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
6
Prosta i szybka technologia budowy nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
 • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
 • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
7
Ograniczenie upływu prądów powrotnych
 • Ograniczenie korozji nawierzchni torowo-drogowej
 • Ograniczenie korozji infrastruktury stalowej (np. rur wodociągowych) położonej pod torowiskiem
8
Umożliwienie awaryjnego ruchu pojazdów samochodowych
 • Pojazdy uprzywilejowane o małych i średnich gabarytach mogą poruszać się po torowisku nie uszkadzając zieleni
9
Tor w płycie nie wymaga okresowej regulacji
 • Brak kosztów i utrudnień związanych z pracami regulacyjnymi

Certyfikaty

Nasza oferta

W naszej ofercie dla systemu rowkowo-zalewowego RZC znajdziecie Państwo nw. składniki:

 • Prefabrykowane płyty tramwajowe torowe typu VRZC
 • Bloczki szynowe betonowe, wypełniające komory łubkowe szyn
 • Zestaw żywic Premiks do wykonania otuliny żywicznej mocującej szyny oraz wypełnienia szczelin międzypłytowych.

W razie dalszych pytań zapraszamy uprzejmie do kontaktu telefonicznego +48 12 282 67 50 lub mailowego biuro@prefa.pl.

Realizacje z zastosowaniem systemu rowkowo-zalewowego RZC - torowisko "zielone"