Poznań – Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy od firmy ZUE S.A. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 157 mtp.