Realizacja projektu badawczego

Dobiegły końca prace badawcze mające na celu zbadanie alternatywnych metod zbrojenia prefabrykowanych płyt betonowych. Projekt pn. "Realizacja badań przydatności innowacyjnych metod zbrojenia betonu do
zbrojenia betonowych prefabrykowanych płyt tramwajowych systemu PREFA wraz z wdrożeniem do produkcji" zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Usługa B+R wykonana została przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Wartość projektu to 228 780 zł, w tym wysokość dofinansowania funduszy unijnych to 158 100 zł.