Realizacja projektu badawczego

Dobiegły końca prace badawcze mające na celu zbadanie nowego przytwierdzenia szyny tramwajowej. Projekt pn. "Realizacja badań technicznych przytwierdzenia szyny tramwajowej w celu stworzenia nowego systemu dla firmy Prefa Sp. z o.o." zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Usługa B+R wykonana została przez Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej. Celem projektu było uzyskanie wyników badań potwierdzających słuszność pomysłu zastąpienia przytwierdzenia szyn tramwajowych rowkowych wykonanego z żywic syntetycznych poprzez odpowiednie ukształtowanie kanałów szynowych oraz stworzenie przytwierdzenia bazującego na profilach gumowych oraz zaprawie cementowej. Wartość projektu to 49 815 zł, w tym wysokość dofinansowania funduszy unijnych to 34 425 zł.