Sosnowiec ul. Małachowskiego – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZB

W dniu 05.01.2022 r. otrzymaliśmy zamówienie od SILESIA INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Przebudowa układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Stanisława Małachowskiego w Sosnowcu". Prefabrykowane płyty Prefa z kostką granitową VRZB, wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 200 mtp.