Świętochłowice ul. Katowicka

W dniu 06.12.2022 otrzymaliśmy zamówienie od firmy SPAW-TOR Sp. z o.o. Sp. K. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej” – zadanie nr 5.2,". Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do budowy torowiska o długości 715 mtp.