Umowa z MPK Łódź Sp. z o.o.

W dniu 29.09.2020 r. została podpisana przez Prefa Sp. z o.o. umowa z przedsiębiorstwem MPK-Łódź Sp. z o.o. dotycząca dostawy prefabrykowanych płyt tramwajowych w systemie rowkowo-zalewowym RZ oraz systemie rowkowo-zalewowym KZ (przystosowane do przytwierdzenia w nich szyn Vignole’a typu 49E1). Nasze płyty wykorzystane zostaną w ramach zadań: "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów" oraz ”Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli tramwajowej "Helenówek") do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulic Łódzka i 1- go Maja)” . Łączna długość toru w obydwu zadaniach wynosić będzie około 348 mtp.