Umowa z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o.

W dniu 10.06.2019 r. została podpisana umowa Prefa Sp. z o.o. z przedsiębiorstwem Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. dotycząca dostawy prefabrykowanych płyt tramwajowych w systemie rowkowo-zalewowym RZ wraz z zestawem żywic Premiks. System rowkowo-zalewowy RZ wykorzystany zostanie w ramach przebudowy przejazdów: Grochowska/Gocławska, Grochowska/Kaleńska, Grochowska/Mińska, Grochowska/Podskarbińska,Grochowska/Terespolska, Grochowska/Siennicka, Grochowska/Dickensa,Grochowska/Korotyńskiego. Łączna długość przejazdów wynosić będzie 393 mtp.