Umowa z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o.

W dniu 12.06.2018 r. została podpisana przez Prefa Sp. z o.o. umowa z przedsiębiorstwem Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. dotycząca dostawy prefabrykowanych płyt tramwajowych w systemie rowkowo-zalewowym RZ wraz z zestawem żywic Premiks. System rowkowo-zalewowy RZ wykorzystany zostanie w ramach przebudowy przejazdów: Puławska/Malczewskiego, Puławska/Okolska, Odyńca, Puławska/Olkuska,Puławska/Racławicka, Puławska/Dąbrowskiego, Puławska/Madalińskiego. Łączna długość przejazdów wynosić będzie 270 mtp.