Umowa z MPK Łódź Sp. z o.o.

W dniu 28.05.2018 r. została podpisana przez Prefa Sp. z o.o. umowa z przedsiębiorstwem MPK-Łódź Sp. z o.o. dotycząca dostawy prefabrykowanych płyt tramwajowych w systemie blokowo-zalewowym BZ. Nasze płyty wykorzystane zostaną w ramach zadania: Remont torowiska tramwajowego w ul. Narutowicza. Łączna długość toru wynosić będzie około 1520 mtp.