Sosnowiec ul. Mariacka

Nowy produkt firmy Prefa w postaci prefabrykowanych płyt VRZC, mających zastosowanie dla torowiska zielonego, został zabudowany przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Robót Kolejowych TOR-KRAK w ramach zadania „Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu”. Oprócz płyt dla torowiska zielonego Prefa dostarczy również płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ. Łączna długość torowiska w obydwu systemach wyniesie 1600 mtp.