Realizacja projektu badawczego

Dobiegły końca prace badawcze mające na celu wprowadzenie na rynek nowego ekranu akustycznego. Projekt pn. "Realizacja badań trwałości i wytrzymałości oraz certyfikacja innowacyjnego produktu w postaci żelbetowego ekranu przeciwdźwiękowego dla firmy Prefa Sp. z o.o." zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Usługa B+R wykonana została przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Celem projektu było uzyskanie wyników badań potwierdzających trwałość i wytrzymałość produktu oraz certyfikacja wyrobu umożliwiająca wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania do obrotu. Wartość projektu to 59 040 zł, w tym wysokość dofinansowania funduszy unijnych to 43 200 zł.