Płyty specjalne – PPO A4 Balice

Płyty specjalne prefabrykowane dla Stalexport-Autostrada Małopolska S.A, wykonane wg projektu Prefy zostały zamontowane na Punkcie Poboru Opłat A4 w Balicach. W prefabrykaty wbudowano pętlę indukcyjną oraz elementy systemu detektorów kół. Zastosowanie elementów prefabrykowanych przy pracach remontowych znacznie skróciło czas wyłączenia z użytkowania newralgicznego punktu na autostradzie.