Wrocław ul. Olszewskiego – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

W dniu 24.07.2020 otrzymaliśmy od firmy Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Remont torowiska tramwajowego w ul. Olszewskiego we Wrocławiu, od ul. Wróblewskiego – zajezdnia Dębie do pętli Biskupin, wraz z przebudową sieci trakcyjnej”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do remontu torowiska o długości 326 mtp.