Wrocław ul. Hubska – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

W dniu 11.03.2019 otrzymaliśmy zamówienie od firmy PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej – wykonanie zastępcze – w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji." Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 128 mtp. Łącznie z poprzednimi zamówieniami dokonanymi przez firmę Balzola Polska Sp. z o.o. na ul. Hubskiej płyty produkcji Prefy wykorzystane zostaną do przebudowy 676 mtp.