Sosnowiec ul. Staszica – zamówienie na dostawę płyt w systemie BZ

30.01.2019 otrzymaliśmy zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul Staszica w Sosnowcu." Nasze płyty w systemie blokowo-zalewowym BZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 710 mtp.