Podpisanie umowy na „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie PREFA sp. z o.o.”

21.01.2020 podpisana została umowa między Prefa sp.z o.o. a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie Projektu: "Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie PREFA sp. z o.o." w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.