Zmiana w Zarządzie Spółki

W dniu 20.02.2020 roku, na mocy uchwały nr 2020-02-20/2, Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Prefa sp. z o.o. powołało nowego członka zarządu w osobie Pana Łukasza Boisse, dotychczasowego Dyrektora wykonawczego, który objął również stanowisko Wiceprezesa zarządu.