Szczecin Szarych Szeregów – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

13.01.2020 otrzymaliśmy od firmy ZUE S.A. zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz na pl. Szarych Szeregów" Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do wykonania przejazdu.