Poznań Żegrze – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

16.01.2019 otrzymaliśmy zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (odcinek II)." Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 792 mtp.