Kraków ul. Kocmyrzowska – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

08.01.2019 otrzymaliśmy zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych." Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torowiska o długości 276 mtp.