Toruń – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

15.06.2018 otrzymaliśmy zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania "Wykonanie fragmentu torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Szosy Chełmińskiej/Żwirki i Wigury oraz Szosy Chełmińskiej/Długa w Toruniu". Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 280 mtp.