Zawarcie umowy na dostawę płyt w systemie RZ

30 stycznia 2018 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego w Łodzi na odcinku od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej. Łącznie będzie to ponad 1225 mtp. Jest to kolejny etap modernizacji tego torowiska, na które wcześniej dostarczaliśmy płyty dla MPK Łódź.