Przejazd na Aleji Pokoju w Krakowie

Kolejny przejazd wykonany w systemie rowkowo-zalewowym RZ. Tym razem firma ZUE S.A. wykonała przejazd o długości 33 mtp w Krakowie na Al. Pokoju. Wykorzystano prefabrykowane płyty Prefa, w których do mocowania szyny w kanałach użyto żywic Premiks.