Zabrze ul. Wolności – zamówienie na dostawę płyt w systemie RZ

Miło nam poinformować,że 22.12.2022 otrzymaliśmy od Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK zamówienie na dostawę prefabrykowanych płyt tramwajowych w ramach zadania „Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki” – Etap I: Podetap A: odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do ul. Wolności 203-205 –zadanie nr 8.2”. Nasze płyty w systemie rowkowo-zalewowym RZ wykorzystane zostaną do przebudowy torów o długości 1203 mtp.