Zawarcie umowy na dostawę zrębkobetonowych paneli dźwiękochłonnych EKA

Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach zawarliśmy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym GOMIBUD Sp. z o.o umowę na dostawę naszych prefabrykowanych, zrębkobetonowych paneli dźwiękochłonnych EKA. Przedmiotowa umowa powiązana jest z budową ekranów dźwiękochłonnych w zadaniu pt. „Remont ekranu akustycznego zlokalizowanego na terenie PPO "Balice" od km 400+049 do km 400+600 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice –Kraków”
Szacowana w umowie ilość paneli EKA wynosi 1 900 m2.